Polityka jakości i ochrony środowiska

Poprzez poszanowanie jednostki ludzkiej Alcea rozumie zaspokojenie wymogów jakościowych oraz oczekiwań Klientów, a także zapobieganie i minimalizowanie negatywnych wpływów procesów produkcyjnych i produktów na środowisko naturalne poprzez:

  1. stałe doskonalenie swojej działalności;

  2. specjalizację i rozwój technologii;

  3. stałe inwestycje w badania nad procesami produkcyjnymi o coraz mniejszym wpływie na środowisko naturalne, mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka i bardziej innowacyjnymi.

W celu osiągnięcia tych założeń, Alcea stworzyła organizację będącą w zgodzie z charakterem i wielkością firmy oraz rodzajem świadczonych usług i promuje:

  1. poszanowanie prawa i obowiązujących przepisów, dobrych praktyk oraz wewnętrznych norm firmy;

  2. opracowywanie i wdrażanie nowych produktów w celu zaspokojenia wymagań rynku, celów związanych z jakością i ochroną środowiska;

  3. stałe innowacje i opracowywanie coraz wydajniejszych metod produkcji, które gwarantują jakość produktów oraz poszanowanie środowiska;

  4. zakup technologicznie zaawansowanych maszyn uwzględniający nie tylko aspekt finasowo-ekonomiczny, ale również cele jakościowe, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo i higienę pracy;

  5. korzystanie z dziedzictwa i jego wzbogacanie doświadczeniem i szeroko pojętą wiedzą poprzez stałe doszkalanie pracowników, personelu wsparcia sprzedaży oraz końcowych użytkowników naszych produktów.

Alcea opracowuje i stosuje programy zgodne z tą Polityką, ustala i okresowo poddaje ocenie cele oraz zadania dotyczące jakości i środowiska.

Alcea dokłada starań, by:

  1. każdy pracownik był świadomy celów jakości i ochrony środowiska i by je stosował;

  2. polityka firmy była codziennie realizowana przez cały personel, przy stałym zaangażowaniu i pod nadzorem Dyrektora zarządzającego, Dyrekcji oraz Kierownictwa.

  19 September 2015