Jakość, Certyfikacja i Bezpieczeństwo

Certiquality

IQNET

DIN, Niemiecki Instytut Norm

Grupa IMQ

Qualicoat - Jakość aluminiowych farb proszkowych

Unichim - Normy techniczne w sektorze chemicznym

Astm - Międzynarodowe Normy

ISO - Międzynarodowa Organizacja Norm

UNI - Włoski Instytut Normalizacji

CISQ - Federacja CISQ